Privatumo politika

Sveiki apsilankę www.zuvaine.lt svetainėje. Ši svetainė buvo sukurta siekiant teikti informaciją apie “Žuvainė” produktus ir paslaugas.
Prašome skirti keletą minučių peržiūrėti privatumo politiką. Atidarydami ir naudodamiesi šiuo puslapiu jūs sutinkate su privatumo politika. Jei jūs nesutinkate laikytis ir būti saistomi šios privatumo politikos, jūs galite neturėti prieigos, naudojimo ar parsisiųsti medžiagos iš šio tinklalapio. Pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimas, kurį galima rasti šioje interneto svetainėje, yra neatskiriamas dalis nuo šios privatumo politikos.
"Žuvainė" pasilieka teisę atnaujinti ar pakeisti sąlygas, bet kuriuo metu be įspėjimo. Dėl šios priežasties mes raginame susipažinti su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, kiekvieną kartą naudojantis šia svetaine.
Duomenų pateikimas interneto svetainėje
Užsakymo registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. „Žuvainė“ tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus įpareigojimus. Pateikdami užsakymą Jūs privalote nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę ar pirkti įmonė vardu).
Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenys (el. paštas) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui). Jūs galite sutikti gauti naujienlaiškius, palikdami pažymėtą punktą "Pageidauju gauti naujienlaiškius nurodytu el. pašto adresu" prie pirkėjo kontaktinės informacijos . Naujienlaiškiai Jums gali būti siunčiami ir gavus Jūsų sutikimą (šį sutikimą Jūs duodate, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą). Bet kuriuo atveju Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje. 
Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.
Saugumas
“Žuvainė” imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
Bendrovė neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
Informacija apie nepilnamečius
Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
Asmens duomenų tvarkymas
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.
Autorinės teisės ir teiss naudoti turinį
Visa informacija esanti šioje svetainėje, įskaitant tekstus, nuotraukas, iliustracijas, grafikus, garso bei video įrašus ir duomenys, yra apsaugoti autorių teisių.
Prekės ženklai
Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai, rodomi šioje svetainėje ( toliau "Prekių ženklai") yra registruoti prekių ženklai, “Žuvainė”, vieno iš jos filialų ar trečiųjų šalių, kurios patikėjo savo markės licencijas “Žuvainei” arba vienam iš jos filialų. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus, šiose sąlygose, Jūs negalite kopijuoti, demonstruoti ar kitaip naudoti prekių ženklų, negavę išankstinio rašytinio sutikimo iš prekių ženklo savininko.
Trečiųjų šalių informacija
Dalis informacijos, straipsnių ir kitos medžiagos, prieinamos per šią svetainę yra pateiktos bendrovei “Žuvainė" trečiųjų šalių. “Žuvainė” neatsako už šios informacijos teisingumą, tikslumą ar išsamumą ir neprisiima jokios atsakomybės už jos teisėtumą.
Nuorodos į kitas interneto svetaines
Šioje svetainėje yra nuorodos į svetaines, kurios nėra valdomos ar administruojamos “Žuvainė”. “Žuvainė” nekontroliuoja šių svetainių ir neatsako už jų turinį. Prieiti ir naudotis šių interneto svetainių turiniu galite tik savo pačių rizika.
Produktų informacija
Bet kuri informacija, ar šio tinklalapio nuorodos yra tik bendro pobūdžio. Dėl konkrečių patarimų ir išsamių instrukcijų apie mūsų produktus ir paslaugas, prašome kreiptis “Žuvainė” darbuotojus. Jei ketinate vartoti “Žuvainė” produktus, turite perskaityti etiketę ir laikytis nurodymų, pateiktų kartu su produktu, bei laikytis visų galiojančių įstatymų ir reglamentų, susijusių su to produkto naudojimu. 
Teisė keisti svetainę
"ŽUVAINĖ" PASILIEKA TEISĘ KEISTI TURINĮ IR FUNKCIONALUMĄ ŠIO TINKLALAPIO. BET KOKIU BŪDU APRIBOTI PRIEIGĄ PRIE ŠIOS SVETAINĖS ARBA NUTRAUKTI ŠIOS SVETAINĖS VEIKIMĄ BET KURIUO METU IR BET JOKIOS PRIEŽASTIES, BE ĮSPĖJIMO IR NEATSAKO UŽ BET KOKIAS TOKIŲ PAKEITIMŲ PASEKMES.
Garantijos atsisakymas
ŠI SVETAINĖ YRA PATEIKIAMA "TOKIA, KOKIA YRA" BE JOKIŲ GARANTIJŲ. “ŽUVAINĖ” ŠIUO ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ. "ŽUVAINĖ" NEGARANTUOJA, KAD ŠI SVETAINĖ BUS PRIEINAMA BET KURIUO METU AR BETKURIOJE VIETOJE, ARBA KAD JOS VEIKLA BUS PRIEINAMA BE PERTRŪKIO AR SUTRIKIMŲ. “ŽUVAINĖ” NEPRISIIMA JOKIOS GARANTIJOS, KAD ŠIOS SVETAINĖS TURINYS YRA APSAUGOTAS NUO VIRUSŲ AR KITŲ KODO PAŽEIDIMŲ, KURIE GALI DARYTI ŽALĄ. NORS “ŽUVAINĖ” PADARĖ IR TOLIAU DEDA VISAS PAGRĮSTAS PASTANGAS PATEIKTI TIKSLIĄ IR ATNAUJINTĄ INFORMACIJĄ, INFORMACIJA PASKELBTA ŠIOJE SVETAINĖJE GALI BŪTI NEIŠSAMI ARBA PASENUSI, IR GALI BŪTI NETIKSLUMŲ AR RAŠYBOS KLAIDŲ.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
JOKIU ATVEJU "ŽUVAINĖ" VADOVAI, DARBUOTOJAI AR JOS ATSTOVAI NEGALI BŪTI ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, AR ŽALOS SUSIJUSIOS SU PRIEIGA PRIE NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIA SVETAINE ARBA BET KURIOS ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKTOS INFORMACIJOS PAGRĮSTUMU. NEPAŽEISDAMA PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, "ŽUVAINĖ" NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIAS GALIMAS KLAIDAS AR PRALEISTĄ ŠIO PUSLAPIO TURINĮ.
© 2014 Visos teisės saugomos. Web solution JLs